Pædagogiske læreplaner
 
Sociale Kompetencer:

Sociale kompetencer udvikles i fællesskab med andre.
Børn skal have mulighed for at udfolde sig i leg og samarbejde om forskellige opgaver.
Børn skal have mulighed for at kunne lære at sige til og fra, at kunne sætte grænser m.v.

 

Konkret har vi arbejdet med:

At være en del af et fællesskab ved fælles lege, fælles opgaver, arbejde i mindre grupper.
At respektere andre
At vente på tur og være tålmodige, ikke alle kan komme først.

 

Krop og bevægelse:

Børn skal have mulighed for at lære om kroppen og dens funktioner.
Børn skal have mulighed for at bruge deres krop, både i leg og ved planlagte aktiviteter.

 

Konkret har vi arbejdet med:

Kroppen bruges i naturen, hvor vi klatrer i træer, bestiger bakker, går tur i ujævnt terræn, motoriske lege evt. kombineret med bogstavtræning.
Kroppen bruges på legepladsen og i gymnastiksalen.
Kroppen bruges i rundkreds- og sanglege.
En god madpakke er vigtig, når kroppen skal bruges og udvikles.
”Smør selv” dag giver nye smagsoplevelser.

 

Kulturelle udtryksformer:

Børn skal kende deres kultur og de traditioner, som er forbundet dermed.
Da vi har børn fra mange forskellige lande, er det vigtigt, at børnene lærer hinandens kultur og traditioner at kende.

 

Konkret har vi arbejdet med:

Fastelavn
Sommerfest
En gruppe øvede gamle sanglege og viste dem for forældre
Vi har besøgt biblioteket
Vi har set teaterforestillingen Nielsen og fisk.
Julemåned på en ny måde, hvor børnene fik opgaver, som relaterede til julen og der blev læst rigtig mange nissehistorier.
Der blev spist risengrød og vi havde besøg af julemanden

 

Personlige kompetencer:

Børn skal i den tid de er i børnehaven have mulighed for gennem leg og læring at udvikle personlige kompetencer.
Det får de også gennem planlagte aktiviteter og dagligdags gøremål og ved at få tid til at lære at gøre tingene selv.

 

Konkret har vi arbejdet med:

Personlig hygiejne efter toiletbesøg og inden spisning.
Vi dækker bord og spiser sammen. Lærer at bruge kniv og gaffel.
Vi lærer at tage overtøj på selv og efterhånden selv kunne mærke, hvad man skal have på.
Gennem leg med venner at turde sige til og fra.
At turde være midtpunkt i gruppen.
Acceptere at man ikke kan være først hver gang.
At kunne dele med andre.
At turde prøve nye ting ex. ansigtsmaling.
At klare udfordringer både fysisk og mentalt og derved opnå større selvbevidsthed.

 

Natur og naturfænomener:

Børn skal have mulighed for at udforske naturen omkring dem hele året.
I vores institution har vi alle muligheder, da vi ligger tæt på skov, vand og by.
Det udvikler og er lærende at opleve natur.

 

Konkret har vi arbejdet med:

Vi har studeret muldvarpeskud, regnorme og andre smådyr.
Vi har snakket om bondegårdens dyr og besøgt rideskolen.
Vi var heldige at der var sne, så vi oplevede suset af en kælketur på bakken.
Vi snakker om og mærker årstiderne og deres forskelligheder.
Der laves mad over bål.
Der laves flotte fælles ting af naturmaterialer.
Naturen som legeplads, med bakker, stejle skrænter og træstammer man kan balancere på.
En dejlig vandpyt eller en tur til stranden for at afprøve gummistøvlers kapacitet.

 

Sproglige kompetencer

Børn skal have mulighed for gennem leg og planlagte aktiviteter at udvikle deres sprog.
I både sprogbrug og sprogforståelse skal der være mulighed for udvikling i børnehavetiden.
Sproget er en forudsætning for relationer og kontakt med andre, samt at forholde sig til andre i sine omgivelser.
Sproget bruges som redskab for tænkning og til at udtrykke sine meninger og behov, samt følelser.
Sproget bruges også i konflikter, hvilket børn skal lære på mest hensigtsmæssig måde.

 

Konkret har vi arbejdet med:

Samtaler med barnet, højtlæsning, sange og sanglege, rim og remser, fortællinger, samarbejde og forhandlinger.
At lære at lytte til andre og andres behov.

 

Børn med særlige behov

Et barn med særlige behov anerkendes som det unikke barn det er, ligesom alle andre børn også gør det.
Et barn med særlige behov indgår i dagligdagen på den måde barnet magter. Vi skal være opmærksomme på, hvordan vi giver støtte til barnets optimale udvikling.
Evt. særlige rammer og særlige tiltag tilrettelægges i samarbejde med familien og PPR, som kan rådgive omkring specielle indsatser.

 

Børnemiljø

Børnemiljøet skal beskrive det fysiske, psykiske og æstetiske miljø for børnene i Børnehuset Kruså.
Børnemiljøet i Børnehuset Kruså er en del af den pædagogiske læreplan og indgår i vores mål, tiltag, dokumentation og evaluering.

 

Fysisk børnemiljø

Når vi arbejder med det fysiske børnemiljø, sætter vi fokus på:

Sundhed

 • Frisk luft hver dag
 • Hygiejne
 • Sund kost
 • Bevægelse

 

Pladsforhold

 • Gode rum med flexibel indretning indendørs og plads til de store armbevægelser udendørs
 • Skoven bruges som vores ekstra legeplads

 

Faciliteter

 • Så vidt muligt, indretning med opdeling i mindre rum, for at børnene kan lege uforstyrret

 

Materialevalg

 • Møbler, inventar og aktivitetsmaterialer med godkendte mærkninger til institutionsbrug
 • Kun legepladsudstyr godkendt til institutionsbrug

 

Støj og sikkerhedsmæssige forhold

 • Vilde lege foregår udendørs
 • Årligt sikkerhedstjek af vores legeplads af godkendt legepladsinspektør
 • Dagligt opsyn med sikkerheden

 

Indeklima

 • Udluftning af rummene hver dag, mens børnene er på legepladsen
 • Brug af naturligt dagslys

 

Se læreplans temaerne: krop og bevægelse, natur og naturfænomener.

 

Psykisk børnemiljø

I et godt psykisk børnemiljø bidrager fællesskab, venskab, tryghed, tillid og medbestemmelse til en positiv hverdag.

 

Når vi arbejder med det psykiske børnemiljø, sætter vi fokus på:

Hvordan det enkelte barn har det:

 • Selvværd
 • Tryghed og tillid
 • Mulighed for indflydelse

 

Hvordan barnet har det med de andre børn og voksne:

 • Venner
 • Omsorg og anerkendelse fra de voksne

 

Gruppedynamik uden mobning og eksklusion:

 • Trin for trin
 • Inklusion
 • Fællesskab

 

Se læreplans temaerne: alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer og Børn med særlige behov.

 

Æstetisk børnemiljø

Det æstetiske børnemiljø har betydning for, om børnene får lyst til at udfolde sig og lære.

 

Når vi arbejder med det æstetiske børnemiljø, sætter vi fokus på:

Børnehuset som et rart sted at være:

 • Atmosfæren og stemningen i huset, at barnet føler sig velkommen

 

Indretning og udsmykning:

 • Flexible rum, der kan inddeles efter behov
 • Børnenes værker som udsmykning
 • Lyse rum

 

Legeplads med mulighed for vilde lege, samt ”små steder” til ro og fordybelse.

Se læreplans temaerne: Kulturelle udtryksformer og værdier, natur og naturfænomener, sociale kompetencer.

 

 

 


Sidst opdateret 20. marts 2014